VÅR HISTORIA

Narkotikahund Skåne besitter en gedigen kompetens. 

Narkotikahund Skåne drivs av Louise och Annika som ett samarbete mellan företagen Forceability och Hundantaget. Tillsammans speglas en gedigen kunskaps- och yrkesbakgrund inom kris/katastrof, beredskap, säkerhet, hälso- och sjukvård samt hundträning.


Hundförare och narkotikahundar hos "Narkotikahund Skåne" har genomgått en ettårig yrkesutbildning. Denna utbildning är förlagd hos Svenska Specialsökhundar i Norrtälje och uppgår till 192 timmar. Utöver träning för instruktör förläggs 10h per vecka på grundläggande träning i såväl träninghall som i skarpa miljöer.


Företagets vision är att vara en trygg och pålitlig resurs i olika verksamheters narkotikaförebyggande arbete. Narkotikahundarna är utbildade att söka efter de vanligaste narkotikapreparaten så som cannabis (marijuana, hasch), heroin, kokain, amfetamin, tramadol och även nyare internetdroger som spice etc. .

OM OSS

KOMPETENSER

Annika


Annika har en mångfacetterad bakgrund från den svenska hälso- och sjukvården. Med över 20 år med kliniskt arbete inom akutsjukvården och 20 år som chef och ledare - bland annat som förvaltningschef, arbetar hon idag aktivt med stabsarbete och krisberedskap både på regional och nationell nivå. Annika har lång erfarenhet av utredningsuppdrag och erbjuder även utbildningar inom ledarskap och/eller inom krisledning/stabsmetodik.


Ett axplock ur Annikas CV:


* Specialistsjuksköterska

* Fil. Kand

* Fil. Mag

* Stabschef

* Lärare

* Krisledare

* Offentliga sektorns chefsprogram

* Högre Räddningstjänst Kurs

* Hundförare narkotika- och vapenhund

m.m


Louise


Louise har utbildat hundar sedan -99, hon har sin yrkesbakgrund inom slutenvårdspsykiatrin och akutsjukvården. Hon har expertisområden inom samtalsmetodik och krishandledning som hon idag kombinerar med sin hundkompetens. Louise arbetar sedan några år tillbaka uteslutande med sitt hundföretag och hon drivs av hundarnas självklara förmåga att vilja samarbeta och deras ständiga driv i att utvecklas och kommunicera. Louise har lång erfarenhet av coaching och bemötande av individer i kris och trauma och arbetar med detta integrerat i sitt hundföretagande.


Ett axplock ur Louise CV:


* Specialistsjuksköterska

* Instruktör säker läkemedelshantering

* Narkotikaansvarig ssk

* Mentalskötare

* Hundpsykolog

* Hundinstruktör

*Första hjälpen instruktör för hund

*Hundförare sociala tjänstehundar

* Hundförare narkotika- och vapenhund

* Friskvårdsinstruktör

* Hundmassör

m.m.