SÖKMILJÖER

Narkotikahund Skåne erbjuder förebyggande insatser med narkotikahundar

SKOLOR OCH UNGDOMSMILJÖER

Vi arbetar preventivt för att såväl elever som personal har rätt till en narkotikafri arbetsmiljö.


Det borde vara en självklarhet att skolans miljö ska vara en trygg plats som är fri från narkotika. Dels för att skydda ungdomar från att hamna i missbruk men också för att elever och personal ska kunna känna sig trygga i skolan som arbetsplats. Ett bra förebyggande arbete och fungerande rutiner för att tidigt uppmärksamma och agera vid misstanke för elevers droganvändning är av stor betydelse. Narkotikahund Skåne genomför förebyggande sök i alla typer av ungdomsmiljöer och skolor. Vi samarbetar med "Narkotikafri Skola" som stöttar och hjälper skolorna i det förebyggande arbetet. Vi önskar ge våra barn och ungdomar ett tryggt klimat i skolan med en sund lärmiljö och samtidigt minskad belastning för lärarkåren. 

BEHANDLINGSHEM

För att Era klienter ska kunna stärka sin psykiska, fysiska och sociala hälsa är en drogfri miljö en nödvändighet. Klienterna behöver en trygg miljö för att kunna återfå ett meningsfullt liv som inte kontrolleras av destruktiva beteenden.


Narkotikahund Skåne erbjuder förebyggande insatser med narkotikahundar som en kvalitetssäkring för en narkotikafri behandlingsmiljö. Vi genomför sök i önskade lokaler och utrymmen och kartlägger eventuella fynd. Med hjälp av narkotikahundarna begränsas tillgången på narkotika vilket ökar möjligheten för Klientens tillfrisknande. Samtliga fynd dokumenteras och vi bistår er i vidare kontakt med polismyndigheten.


Narkotikahund Skåne finns alltid tillgängliga för rådgivning, bedömning och kartläggning.

ARBETSPLATSER

Arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagen ett stort ansvar att agera om det finns signaler eller om en medarbetare informerar om missbruksproblem på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren ignorerar problematiken ställs det i konflikt mot arbetsmiljölagen. Det är viktigt att inte skjuta upp problemet då det förvärras ju längre tid det går. Genom att kombinera olika insatser, på flera olika nivåer, kan du som arbetsgivare göra stor nytta för såväl arbetsplatsen som för individer och samhället.


Narkotikahund Skåne genomför narkotikaförebyggande arbete genom förebyggande sök i flertalet olika miljöer. Med våra miljöstarka hundar arbetar vi i såväl kontorsmiljöer som industrier, logistikföretag, transportfartyg, handelsmiljöer och byggarbetsplatser m.m.


Stora kostnadssänkningar kan nås för företaget samtidigt som trivseln och säkerheten för medarbetarna ökar.